خبر3

  • 0 نظر
  • 71 بازدید
  • چهارشنبه 27 دی 1396

خبر3
تجارت پک در آینده ای نه چندان دور تصمیم به برگزاری قرعه کشی متفاوتی دارد که جایز آن کالایی ارزشمند است.

تجارت پک در آینده ای نه چندان دور تصمیم به برگزاری قرعه کشی متفاوتی دارد که جایز آن کالایی ارزشمند است.

نظرات خود را بیان کنید

ارسال نظر

  شانزده     -   =   شش